berichten

VACATURE COÖRDINEREND DIRECTEUR (M/V/X) BASISONDERWIJS PEDAGOGIE & PERSONEEL

27 Mar 2024

Het schoolbestuur Prizma vzw zoekt een enthousiaste en gedreven coördinerend directeur basisonderwijs met passie voor kwaliteitsvol onderwijs en voor Prizma die

- analytisch, strategisch en out-of-the box denkt om zo met de directies en schoolteams de ‘warme scholen’ te borgen en te ondersteunen

- zelfzeker is, zichzelf in vraag durft stellen en daarom altijd wil bijleren

- authentiek en respectvol is en op een loyale manier omgaat met de partners binnen en buiten de organisatie

- constructief en opbouwend samenwerkt maar er niet voor terugdeinst om moeilijke knopen door te hakken

- luisterbereid en empathisch is en verbindend en transparant communiceert

- meewerkt aan het project van de katholieke dialoogschool vanuit een christelijke en evangelische overtuiging.

 

Prizma vzw is het schoolbestuur van de scholengroep die bestaat uit 9 basisscholen en 6 secundaire scholen uit Izegem, Lendelede en Ingelmunster. De scholen zijn sterk met elkaar verbonden en werken samen op pedagogisch, didactisch, materieel, infrastructureel, financieel en ICT vlak met respect voor het plaatselijk karakter en het schooleigen opvoedingsproject.

 

Het codi-team van Prizma vzw bestaat uit drie coördinerend directeurs. Twee coördinerend directeurs zijn verantwoordelijk voor het pedagogische & het personeel van respectievelijk het basisonderwijs en het secundair onderwijs. De coördinerend directeur ondersteuning werkt overkoepelend voor het basis- en secundair onderwijs.

 

De coördinerend directeur basisonderwijs leidt het college van directies Prizma basisonderwijs. Er is ook een nauwe samenwerking met het college van directies Prizma secundair onderwijs.

 

Statuut en verloning


Bachelor of master met een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid en een ruime ervaring als directeur.

 

Het betreft een voltijdse tijdelijke aanstelling met onmiddellijke indiensttreding.

 

De directeur zal betaald worden volgens de toepasselijke salarisschalen van de Vlaamse overheid, departement Onderwijs met mandaatsvergoeding.


Hoe solliciteren?


- Stuur je sollicitatiebrief met uitgebreid CV en motivatie ten laatste op 17 april 2024 aan Jean-Paul Vallaeys, voorzitter van het schoolbestuur Prizma vzw uitsluitend per mail voorzitter@prizma.be. Hij stuurt je een ontvangstmail en behandelt je sollicitatie met de nodige discretie.

- Je kan ook met hem contact nemen (0475/248612) indien je meer informatie wenst over de aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en de selectieprocedure.

 

Hoe werkt de selectieprocedure?


- Het schoolbestuur zal op basis van de sollicitatiebrieven bepalen welke kandidaten op gesprek worden uitgenodigd. De niet weerhouden kandidaten zullen verwittigd worden.

- De sollicitatiegesprekken hebben eind april - begin mei 2024 plaats in de kantoren van Prizma vzw, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53 te Izegem. Ter voorbereiding kan gevraagd worden om online een persoonlijkheidstest af te leggen en een of meerdere opdrachten voor te bereiden.

- We kunnen de weerhouden kandidaten vragen om deel te nemen aan een assessment.

- De aanstelling voor een proefperiode van twee schooljaren zal gebeuren door het schoolbestuur van Prizma vzw.

- Alle kandidaten die op gesprek komen, worden op de hoogte gebracht van de beslissing.

 

Detail van de opdrachten

 

Opdrachten onderwijskundig beleid

 

- Je zet de gemeenschappelijke pedagogische visie centraal, bewaakt de kwaliteit en draagt de afspraken samen met het college van directies en het bestuursorgaan uit als één stem.

- Je volgt kritisch de vernieuwingen in onderwijs op en gaat - gebaseerd op wetenschappelijke inzichten - innoverend te werk bij het uitstippelen van het onderwijskundig beleid.

- Je ontwikkelt samen met het college van directies een toekomstgerichte visie voor het basisonderwijs uit.

- Je behoudt het overzicht over de verschillende basisscholen en zorgt ervoor dat ze blijvend passen binnen de gemeenschappelijke visie.

- Je reikt methodieken aan voor de implementatie van die pedagogische visie, stroomlijnt die implementatie in de verschillende scholen en reflecteert hierover met de directies.

- Je werkt een gemeenschappelijk nascholingsbeleid uit en zorgt voor gezamenlijke nascholingsinitiatieven voor de verschillende personeelsgeledingen met het oog op verdere professionalisering.

 

Samenwerking met de collega-coördinerend directeurs, het college van directeurs, het bestuursorgaan en andere partners


- Je bent een verbindingspersoon tussen het schoolbestuur, het dagelijks bestuur, werkgroepen van het schoolbestuur en het college van directies. Je bereidt bijeenkomsten van deze overlegorganen voor, doet de verslaggeving en informeert nadien de belanghebbenden.

- Je bent voor de andere coördinerend directeurs een luisterend oor, een kritische vriend en zorgt op die manier voor het welbevinden van het codi-team.

- Je leidt samen met de coördinerende directeur ondersteuning de vergaderingen van het college van directies basis en zorgt dat er knopen doorgehakt worden.

- Je bent voor de directies een klankbord, een luisterend oor en neemt de rol op van kritische vriend en vertrouwenspersoon en maakt elk onderwerp bespreekbaar.

- Je werkt verbindend en probeert de belangen van de scholen met elkaar te verzoenen met respect voor de eigenheid van iedere school.

- Je maakt een langetermijnplanning op om de uitgetekende beleidsopties samen met het college van directies in de praktijk om te zetten.

- Je geeft impulsen en stimuleert de directies bij het uitwerken en opvolgen van het eigen opvoedingsproject binnen het referentiekader van Prizma.

- Je hebt aandacht voor de integratie van beginnende directies binnen de scholengemeenschap en coacht directies gedurende hun loopbaan.

- Je vertegenwoordigt Prizma en bouwt een netwerk op met externe groepen zoals Departement Onderwijs, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de schoolbegeleider, Vicariaat Onderwijs, CLB, stad en gemeente, …

- Je bevordert sociaal overleg binnen Prizma en bereidt de vergaderingen met de overlegorganen voor.

 

Opdrachten en samenwerking met het Team Support personeelsdienst

 

- Je volgt het lestijdenpakket van elke school van de scholengemeenschap op en stuurt het de personeelsdienst aan bij de voorbereiding.

- Je zorgt voor een correcte toepassing van de reaffectatieverplichtingen en van alle andere verplichtingen inzake de aanstelling en de voorrangsregeling voor personeelsleden met een recht op TADD.

- Je volgt samen met de personeelsdienst de vragen vanuit de personeelsleden Prizma basis op zoals bv. verlofstelsels, reaffectatie, mutatie, TADD, benoeming en indien nodig geef je advies omtrent deze materie.

- Je volgt de administratieve vernieuwingen in het onderwijsbeleid en de nieuwe regelgeving op en deelt deze informatie met het college van directeurs en met de personeelsdienst.

- Je doet samen met de andere coördinerend directeurs de aanwerving van personeel voor de personeelsdienst.

- Je promoot en superviseert in samenwerking met de coördinerende directeur secundair de aanvangsbegeleiding van personeelsleden van de personeelsdienst.

- Je bent een luisterend oor en zorgt zo voor het welzijn en het welbevinden van de medewerkers van de personeelsdienst.

- Je stuurt samen met de coördinerend directeur secundair de personeelsdienst aan en voert jaarlijks waarderingsgesprekken-functioneringsgesprekken. 


Solliciteren via e-mail

Terug naar de vacatures

Meer vacatures

VACATURE DIRECTEUR (M/V/X) MIDDENSCHOOL INGELMUNSTER

26 Mar 2024 voltijds

VACATURE MEDEWERKER (M/V/X) ONDERHOUD & MIDDAGTOEZICHT DE TALENTENTUIN

19 Mar 2024 34,5 uren

VACATURE DIRECTEUR (M/V/X) BUITENGEWOON ONDERWIJS DE ZONNEBLOEM

15 Mar 2024 voltijds