berichten

VACATURE DIRECTEUR (M/V/X) MIDDENSCHOOL INGELMUNSTER

26 Mar 2024

Het schoolbestuur Prizma vzw zoekt vanaf 1 september 2024 een enthousiasmerend directeur voor de Middenschool Ingelmunster, Schoolstraat 8.


De scholengroep bestaat uit 9 basisscholen en 6 secundaire scholen uit Izegem, Lendelede en Ingelmunster. De scholen zijn sterk met elkaar verbonden in respect voor het plaatselijk karakter en het schooleigen opvoedingsproject.


De directeur (m/v/x) is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Middenschool Ingelmunster. Het pedagogisch beleid van het schoolbestuur en de scholengemeenschap wordt vorm gegeven door het volledige directieteam onder leiding van de coördinerend directeur secundair onderwijs. Daarnaast volgt de directeur ook de financies, infrastructuur, ICT en administratie op samen met de coördinerend directeur ondersteuning en de medewerkers van support en ICT.


We zoeken een gedreven directeur met een hart voor de school die:

- rekening houdt met de eigenheid en de visie van de school en nauw samenwerkt met de collega-scholen binnen Prizma; - getuigt van een christelijke levensvisie, open staat voor inter-culturaliteit en het opvoedingsproject van de school, gebaseerd op de visie en missie van Prizma en de engagementsverklaring van het Katholiek Onderwijs, verder uitbouwt;

- empathisch en luisterbereid is met aandacht voor het welbevinden van de leerlingen, het schoolteam en de externe partners en met respect voor de diversiteit binnen en buiten de schoolmuren;

- het principe van gedeeld leiderschap hanteert maar, na overleg met het team, er niet voor terugdeinst om moeilijke knopen door te hakken;

- pedagogische expertise combineert met leergierigheid om zo samen met het team de bestaande onderwijskwaliteit te borgen en verder bij te leren;

- werkt op basis van vertrouwen en tegelijkertijd de lat hoog legt zowel voor zichzelf als voor het hele team waardoor de deskundigheid van het schoolteam erkend wordt en elk teamlid gestimuleerd wordt om in alle vrijheid verder innoverend te werken.

Kortom: we zoeken een teamcoach die het overzicht bewaart, het team aanstuurt en autonomie geeft waardoor elk teamlid zijn verantwoordelijkheid opneemt.


Profiel en competenties


▪ Je bezit een diploma van bachelor of master in het onderwijs. Ervaring in het secundair onderwijs is een pluspunt.

▪ Je hebt een pedagogische en didactische basisvisie gebaseerd op de modernisering onderwijs, ontwikkelt deze visie en brengt ze in de praktijk. Je zet daarbij de leerling centraal en hebt oog voor de traditie van kwaliteitsonderwijs en een leerling-nabije begeleiding.

▪ Je bent een verantwoordelijk leider met een warme uitstraling, bent communicatievaardig, toont een grote luisterbereidheid en hebt een hart voor de school.

▪ Je bent een teamplayer en kunt constructief samenwerken in het directieteam. Je neemt de werking en de realisaties van het schoolbestuur en de scholengemeenschap ter harte en werkt er constructief aan mee.

▪ Je bent bereid jezelf permanent te bevragen en te vervolmaken.

▪ Je bent ruim beschikbaar:

  • tijdens en buiten de schooluren door actieve betrokkenheid bij naschoolse activiteiten, vergaderingen, oudercontacten, werkgroepen, enz;
  • tijdens de vakanties om dringende zaken op te volgen;
  • tijdens de eerste helft van juli om het schooljaar af te sluiten en tijdens de tweede helft van augustus om het volgende schooljaar voor te bereiden.


Specifieke opdrachten


▪ Je staat in voor de algemene leiding, het pedagogisch beleid en de pedagogische organisatie van de Middenschool Ingelmunster.

▪ Je informeert je over de onderwijsreglementeringen en bent binnen de schoolcontext administratief onderlegd.

▪ Je voert een eigentijds personeelsbeleid, stuurt en motiveert je medewerkers, hebt oog voor hun welbevinden en communiceert transparant.

▪ Je bent op het gebied van infrastructuur het lokaal aanspreekpunt voor externen en overlegt met de coördinerend directeur ondersteuning over de bouw- en onderhoudswerken in het kader van het masterplan.

▪ Je bewaakt het financieel beleid en overlegt met de coördinerend directeur ondersteuning over de uitgaven, de investeringen en de begroting.

▪ Je vertegenwoordigt de school in interne en externe overlegorganen.


Statuut en verloning


De directeur zal betaald worden volgens de toepasselijke salarisschalen van de Vlaamse overheid, departement Onderwijs.


Hoe solliciteren?


▪ Stuur je sollicitatiebrief met uitgebreid CV en motivatie ten laatste op 17 april 2024 aan Jean-Paul Vallaeys, voorzitter van het schoolbestuur Prizma vzw uitsluitend per mail voorzitter@prizma.be. Hij stuurt je een ontvangstmail en behandelt je sollicitatie met de nodige discretie.

▪ Wens je meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en de selectieprocedure, neem dan contact met coördinerend directeur secundair onderwijs Patricia Joosten (0477/63 45 96 of patricia.joosten@prizma.be).


Hoe werkt de selectieprocedure?


▪ Het schoolbestuur bepaalt op basis van de sollicitatiebrieven welke kandidaten op gesprek worden uitgenodigd. De niet weerhouden kandidaten worden eveneens verwittigd.

▪ De sollicitatiegesprekken vinden plaats begin mei in de kantoren van Prizma vzw, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53 te Izegem. Op het gesprek wordt gevraagd om elementen van je beleidsvisie toe te lichten. Ter voorbereiding kan gevraagd worden om online een persoonlijkheidstest af te leggen en een of meerdere opdrachten voor te bereiden.

▪ De weerhouden kandidaten kunnen gevraagd worden om deel te nemen aan een assessment.

▪ De aanstelling zal gebeuren door het schoolbestuur van Prizma vzw.

▪ Alle kandidaten die op gesprek komen, worden op de hoogte gebracht van de beslissing.


Solliciteren via e-mail

Terug naar de vacatures

Meer vacatures

VACATURE COÖRDINEREND DIRECTEUR (M/V/X) BASISONDERWIJS PEDAGOGIE & PERSONEEL

27 Mar 2024 voltijds

VACATURE MEDEWERKER (M/V/X) ONDERHOUD & MIDDAGTOEZICHT DE TALENTENTUIN

19 Mar 2024 34,5 uren

VACATURE DIRECTEUR (M/V/X) BUITENGEWOON ONDERWIJS DE ZONNEBLOEM

15 Mar 2024 voltijds