Privacy Disclaimer

Heb je een inbreuk tegen je privacy vastgesteld op één van de prizma websites?
Neem dan contact op via het emailadres privacy@prizma.be

Doel van deze tekst

Met deze tekst willen we:
· aangeven wie de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is;
· een overzicht geven van de persoonsgegevens die we verwerken:
 o welke gegevens verzamelen we?
 o waarvoor gebruiken we deze gegevens?
. aangeven hoe lang we deze gegevens bewaren ?
· verduidelijken met wie we deze persoonsgegevens delen;
· uitleggen welke rechten je hebt. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website?

Prizma vzw is de beheerder van de websites prizma.be
Bijgevolg is Prizma vzw de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door website verwerkt worden. Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker.
· Zo mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken, die we niet strikt nodig hebben om websites te laten functioneren;
· moet de informatie die we verwerken steeds voor een afgelijnd doeleinde gebruikt worden;
· mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren;
· moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken.

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken
We verwerken persoonsgegevens van de bezoekers van prizma.be overeenkomstig de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Onze websites maken gebruik van Cookies

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer of mobiel apparaat worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Als je naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om inloggegevens te bewaren. Welke cookies worden op de website van Prizma gebruikt?
Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken. Dit zijn directe cookies, die door de website gecreëerd worden om de webpagina beter te laten functioneren.
Performance cookies van derden verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken Google Analytics om een duidelijk beeld te krijgen van de bezoekersstromen, paginaweergaves … Delen van de website kunnen zo in functie van het gedrag van de bezoekers aangepast worden.

​Hoe kan je het gebruik van cookies beheren?

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. Je kan je browser zo instellen dat je gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Je kunt ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van je computer of mobiel apparaat verwijderen.
Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/. Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari. Als je verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, moet je je cookievoorkeur instellen op de browser van elk toestel.

Jouw rechten?

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Stuur een mail naar privacy@prizma.be