Hier groeit

talent

mail ons

mededelingen

brochures

Unesco

Opgroeien is niet eenvoudig. Zoeken en vinden van je talenten misschien nog moeilijker. Je hebt een goede omgeving nodig waarin je je gerespecteerd, gemotiveerd en gesteund voelt. Groeien doe je enkel als je kan leren over jezelf, over anderen en over de wereld rondom jou, ver en dichtbij. Groeien doe je door te kijken naar wat achter jou ligt en door na te denken over waar je heen wil.

Groeien gebeurt langzaam, maar soms krijg je een groeischeut. Groeien doe je door te ontdekken wat je goed kan en door je toe te leggen op wat je minder ligt. Zo bouw je aan je talenten en aan je verborgen kwaliteiten. Niets groeit zonder zorg. Onze Prizmascholen bieden je een thuis waar je leert kennen en kunnen, experimenteren en durven, ontdekken en bewonderen, aanvaarden en gelukkig zijn


Bekijk onze vacatures Contacteer onze scholen

Bekijk onze

Vacatures

VACATURE COÖRDINEREND DIRECTEUR (M/V/X) BASISONDERWIJS PEDAGOGIE & PERSONEEL

27 Mar 2024
voltijds

Het schoolbestuur Prizma vzw zoekt een enthousiaste en gedreven coördinerend directeur basisonderwijs met passie voor kwaliteitsvol onderwijs en voor Prizma die - analytisch, strategisch en out-of-the box denkt om zo met de directies en schoolteams de ‘warme scholen’ te borgen en te ondersteunen - zelfzeker is, zichzelf in vraag durft stellen en daarom altijd wil bijleren - authentiek en respectvol is en op een loyale manier omgaat met de partners binnen en buiten de organisatie - constructief en opbouwend samenwerkt maar er niet voor terugdeinst om moeilijke knopen door te hakken - luisterbereid en empathisch is en verbindend en transparant communiceert - meewerkt aan het project van de katholieke dialoogschool vanuit een christelijke en evangelische overtuiging.

Lees meer

VACATURE DIRECTEUR (M/V/X) MIDDENSCHOOL INGELMUNSTER

26 Mar 2024
voltijds

Het schoolbestuur Prizma vzw zoekt vanaf 1 september 2024 een enthousiasmerend directeur voor de Middenschool Ingelmunster.

Lees meer

VACATURE MEDEWERKER (M/V/X) ONDERHOUD & MIDDAGTOEZICHT DE TALENTENTUIN

19 Mar 2024
34,5 uren

contract onbepaalde duur

Lees meer

VACATURE DIRECTEUR (M/V/X) BUITENGEWOON ONDERWIJS DE ZONNEBLOEM

15 Mar 2024
voltijds

Het schoolbestuur Prizma vzw zoekt voor Prizma buitengewoon onderwijs De Zonnebloem een directeur die bovenal een hart heeft voor de leerlingen van het buitengewoon onderwijs. We zoeken een authentiek, integer en eerlijk persoon die oog heeft voor alle leerlingen en personeelsleden van de school. In de relaties met de verschillende partners van de school is de directeur vooral respectvol, luisterbereid en toegankelijk. Om het team richting te geven in het begeleiden van de leerlingen verwachten we een deskundig persoon met sterke bagage van het buitengewoon onderwijs. De directeur bouwt het opvoedingsproject van de school, gebaseerd op de visie en missie van Prizma en de engagementsverklaring van het Katholiek Onderwijs, verder uit. Kortom: we zoeken een directeur die aandacht heeft voor relaties binnen en buiten de Zonnebloemschool en die op basis van vertrouwen bekrachtigt wat goed loopt, verbetert waar nodig en verbindend werkt tussen de personeelsleden van de 3 vestigingen.

Lees meer

Hier groeit talent

Prizma gaat voor de brede vorming van elke jongere. Je kan de wereld niet vatten met alleen maar talige en wiskundige intelligentie. Sociale competentie, kritisch en creatief denken, fysieke paraatheid, emotionele vaardigheid en het ontwikkelen van 21°–eeuwse vaardigheden zijn minstens even belangrijk in een mensenleven. Geëngageerde personeelsleden helpen mee om dit groeiproces in goede banen te leiden.

Katholieke dialoogscholen

Prizma durft zich uitdrukkelijk in te schrijven in die eeuwenlange traditie van christelijk onderwijs. Jezus van Nazareth is daarbij een richtsnoer. Tegelijk verwelkomen we iedereen gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. We nodigen uit om creatief om te gaan met wat eigen en anders is, met wat verbindt en onderscheidt. Op die manier proberen we samen werk te maken van een wereld waar God van droomt.

Kwaliteitsonderwijs

In Prizma staat de leerwinst van elke jongere centraal. We willen daarbij uitdagend zijn voor de sterken en sterk voor de zwakkeren. Wij willen maximaal jonge mensen zoveel mogelijk stappen voorwaarts helpen zetten in hun groei naar volwassenheid.

Scholen op maat

Prizma-scholen zijn scholen op maat, geen mastodonten waarin leerlingen nummers worden. Wij willen op school een gemeenschap vormen waarbij mensen zich thuis mogen voelen, gezien én gekend bij naam. Het welbevinden van onze leerlingen is belangrijk, ook al omdat welbevinden het leren zo sterk beïnvloedt. Het belang van betrokkenheid en verbondenheid wordt ook duidelijk in de werking van leerlingen-, ouder- en schoolraad.

Unesco-scholen

De scholen van de Prizma-groep zijn aangesloten bij het Unesco-netwerk van meer dan 11.000 scholen verspreid over 180 landen. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties liggen ons nauw aan het hart. Wij stappen hierdoor mee in een wereldwijde beweging voor agenda 2030.

Prizma scholengemeenschap Prizma scholengemeenschap Prizma scholengemeenschap Prizma scholengemeenschap Prizma scholengemeenschap Prizma scholengemeenschap
Scroll naar beneden om de contactgegevens van de scholen te bekijken  

Prizma vzw

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53
8870 Izegem 051 15 11 10
info@prizma.be