schoolbestuur

Schoolbestuur

Gegevens schoolbestuur

Prizma vzw
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53
8870 Izegem
051 15 11 10
KBO 0414.746.462 – RPR Gent – Afdeling Kortrijk
Lid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen


Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze scholen.
Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren.

De missie van Prizma

Vanuit een christelijk perspectief, ingebed in Katholiek Onderwijs Vlaanderen, onderwijs inrichten waar voor jongeren van 2,5 tot 20 jaar de ontwikkeling en opvoeding centraal staat. Onze scholen verwelkomen iedereen gastvrij, van elke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond. Zonder uitzondering nodigen ze leerlingen, ouders, personeelsleden en bestuurders uit om aan hun onderwijsproject mee te werken.

De visie van Prizma

Zich thuis voelen
Talenten maximaal ontplooien
Sterk voor de zwakkeren, uitdagend voor de sterkeren
Zoveel mogelijk leerwinst voor elke leerling
Kritisch-creatief omgaan met wat eigen en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt

De structuur van Prizma vzw

De dagelijkse werking van elke school is in handen van de schooldirecteurs en hun team. Ze worden ondersteund door de teams support en ict.

9 basisscholen

Izegem:
Sint-Pieter Emelgem, Sint-Rafaël, Heilige Familie Bosmolens, Heilig Hart, De Stadsparel, De Zonnebloem

Ingelmunster:
De Wegwijzer, Onze-Lieve-Vrouw

Lendelede:
De Talententuin

6 secundaire scholen

3 middenscholen, regionaal bepaald, met een gelijk(w)aardig aanbod:
Prizma Middenschool Ingelmunster, Prizma Middenschool Lendelede, Prizma Middenschool Izegem

3 bovenbouwscholen met een complementair aanbod:
Campus IdP, Campus VTI, Campus College

De overkoepelende werking wordt aangestuurd door het team van coördinerend directeurs en de twee colleges van directies (basis en secundair).
Financiën en infrastructuur: Bert Vanderlinde
Pedagogie en organisatie: Patricia Joosten & Tony Lecoutre

De beleidsbeslissingen worden genomen door het bestuursorgaan dat verantwoording aflegt aan de algemene vergadering.
Voorzitter: Jean Paul Vallaeys
Secretaris: Tom Lagae
Penningmeester: Manfred Geldof
Bestuurders: Jan Defreyne, Christine Delaere, Ludwig Dubaere, Pieter Haesbrouck, Marleen Lefebre, Steve Lervant, Anouk Maes, Rudy Maes, Kristien Piccavet, Kristof Van Coillie, Filip Van der Haegen, Filip Vanlerberghe, Lieve Veranneman
Leden: Filip Blanckaert, Patrick Decoster, Carine Dewaele, Geert Feys, Berlinda Meire, Joke Opsomer, Gerard Wulleman